IOL – Linser som opereres inn i øyet

Dersom man har tørre øyne, for tynne hornhinner, defekter i hornhinnen og/eller høygradige brytningsfeil i øyet, kan innoperering av linser være løsningen

Hva er IOL?

IOL er en fellesbetegnelse for alle små synskorrigerende linser som plasseres inne i øyet gjennom små snitt perifert i øyets hornhinne.

De plasseres sentralt i pupilleområdet, som oftest bak regnbuehinnen (iris), slik at de oppleves som fullstendig usynlig.

Dersom man har tørre øyne, for tynne hornhinner, defekter i hornhinnen og/eller så høygradige brytningsfeil i øyet slik at en laseroperasjon på øyets hornhinne ikke forsvarlig lar seg gjennomføre, kan innoperering av linser være løsningen for å rette opp, eller betydelig begrense størrelsen på synsfeilen som foreligger.

Høygradige brytningsfeil: nærsynthet i størrelsesorden over –10 og –15, eller overlangsynthet over +6, gjerne i kombinasjon med hornhinneskjevheter, lar seg kun korrigere fult ut ved hjelp av IOL.

I tillegg kan man etterpå finkorrigere resultatet med laserbehandling av hornhinnen dersom dennes beskaffenhet tillater dette. Denne kombinasjonsteknikken kalles ”bioptics”.

Det er også fult mulig å korrigere eventuelle restverdier av synsfeil med enten briller eller kontaktlinser for å oppnå et optimalt sluttresultat.

”Grå stær” operasjoner er en form for IOL-teknikk. Dette er rask og smertefri behandling, og med ytterst få komplikasjoner. De fleste av oss har allerede kjennskap til denne  teknikken, stort sett via eldre personer som etter å ha vært en snartur på klinikken nesten umiddelbart ”har fått et nytt syn på livet”.

Teknikken er av ”god gammel type” , godt gjennomprøvd og dokumentert.

 

IOL kan inndeles i to hoved-teknikker

ICL: benyttes hovedsakelig på pasienter som er yngre enn 40-50 år, da denne teknikken opprettholder øyets naturlige nærinnstillingsevne ved at øyets naturlige linsesystem forblir intakt.  En liten “kontaktlinse” av plastikk legges inn i øyet.

> Les mer om ICL

RLE: er mer vanlig på pasientgruppen over 40-50 år, da de helt eller delvis har mistet sin nærinstillingsevne.  Øyets naturlige linse kan da forsvarlig fjernes og erstattes av en kunstig plastlinse. (Disse pasientene vil ikke få “grå stær” senere i livet.)

> Les mer om RLE