Samsynsproblemer

Samsynsproblemer   Med samsyn menes at våre to øyne samarbeider på en slik måte at hjernen oppfatter de to synsinntrykkene som et bilde. Dette gjør at vi kan oppfatte avstander og dybde i rommet og i det vi ser på (stereoskopisk syn). I likhet med synet forøvrig, etableres også denne funksjonen fra tidlig spedbarnsalder og […]

Read More

Alderslangsynthet

Alderslangsynthet     Når man passerer 40 års alder vil et tidligere normaltseende øye få problemer med å fokusere på nært hold.Øyelinsens nærinnstillingsevne (akkommodasjon) har da avtatt så mye at den ikke lenger klarer å bringe leseavstanden i fokus. Dette skyldes en naturlig og uunngåelig endring av øyelinsens elastisitet og kalles presbyopi. (Det greske ordet […]

Read More

Hornhinneskjevhet

Hornhinneskjevhet   Astigmatisme betyr ulik brytning, og skyldes som oftest at øyets hornhinne (klare forflate) ikke er helt kuleformet. Dersom dette ikke er tilfelle så er det store muligheter for at du enten har en hornhinneskjevhet, eller en skjevhet som ikke er fullstendig rettet opp av brillene eller linsene du har på deg i øyeblikket! […]

Read More

Langsynthet

Langsynthet   Langsynthet (også kalt overlangsynthet) karakteriserer seg ofte ved at man må anstrenge seg mer enn en normaltseende for å se bra. Dette gjør at man kan få hodepine og blir fort trett, spesielt ved lesing på nær. Denne synsfeilen kan man ha uten selv å være klar over det fordi langsynte ofte ser […]

Read More

Nærsynthet

Nærsynthet   Nærsynte personer karakteriseres gjerne ved at de “sliter” og “myser” for å se på lang avstand. – De leser godt på nær, men må gjerne sitte helt inntil TV, og har problemer med å kjenne igjen andre på gaten. Nærsynthet oppstår som regel i puberteten eller i skolealder fordi øyet vokser i likhet […]

Read More