Optikeren

Optikeren Optikerens hovedoppgave er å gi deg best mulig veiledning i forbindelse med ditt synsbehov.   De fleste optikere er ansatt i optiske forretninger, men noen er også ansatt i optiske produksjonsbedrifter eller i engrossbedrifter. De fleste av landets øyeavdelinger på sykehus, i tillegg til fylkesvise hjelpemiddelsentraler har også optikere ansatt. Optikeryrket er et omsorgs- og serviceyrke, […]

Read More

Vår øyekirurg og våre optikere

Vår øyekirurg og våre optikere     Jonas Gustafsson Rosander, øyelege / kirurg   Jonas er deltids ansatt av Molde Synskirurgi, og vil være tilgjengelig i Molde i den utstrekning vi og våre pasienter måtte ha behov for det. Han er svensk, bosatt i Uddevalla, hvor han ble spesialist i øyesykdommer på Uddevalla Sjukhus i 1987. Der […]

Read More

Om klinikken

Om klinikken Molde Synskirurgi ble etablert i 2008, eies og drives av lokale optikere. Deler personell og tjenester, og har tilhold i de samme lokalene som Brillehuset i Myrabakken 10-12.   I forbindelse med en  vesentlig utvidelser av “brillebutikken” i Myrabakken i 2007 var det i tillegg til å fremstå med en stor og moderne […]

Read More

Laseren som benyttes

Laseren som benyttes hos oss     Lasermaskinene som benyttes til laserkirurgi på øyets hornhinne er såkalte ”eximer-lasere”. De bombarderer øyets overflate, hornhinnen, med høyenergipartikler uten at det utvikles varme. Hornhinnevevet fordamper uten at det brennes eller svies. Teknologien på dette området har endret seg voldsomt de siste årene, og 10 år gamle lasermaskiner kan […]

Read More

Synsundersøkelse og synsrådgivning

Synsundersøkelse og synsrådgivning Synsprøven og veiledning av ditt behov for å oppnå best tjenlig synskorreksjon er vår aller viktigste tjeneste. Din optiker, og dennes assistenter, er det team som best kan utføre denne oppgaven og vi stiller store krav til oss selv for å kunne gjøre dette på en så tilfredsstillende måte som mulig.   Ingen annen yrkesgruppe […]

Read More

IOL – Linser som opereres inn i øyet

IOL – Linser som opereres inn i øyet   IOL er en fellesbetegnelse for alle små synskorrigerende linser som plasseres inne i øyet gjennom små snitt perifert i øyets hornhinne. De plasseres sentralt i pupilleområdet, som oftest bak regnbuehinnen (iris), slik at de oppleves som fullstendig usynlig. Dersom man har tørre øyne, for tynne hornhinner, […]

Read More

Samsynsproblemer

Samsynsproblemer   Med samsyn menes at våre to øyne samarbeider på en slik måte at hjernen oppfatter de to synsinntrykkene som et bilde. Dette gjør at vi kan oppfatte avstander og dybde i rommet og i det vi ser på (stereoskopisk syn). I likhet med synet forøvrig, etableres også denne funksjonen fra tidlig spedbarnsalder og […]

Read More

Alderslangsynthet

Alderslangsynthet     Når man passerer 40 års alder vil et tidligere normaltseende øye få problemer med å fokusere på nært hold.Øyelinsens nærinnstillingsevne (akkommodasjon) har da avtatt så mye at den ikke lenger klarer å bringe leseavstanden i fokus. Dette skyldes en naturlig og uunngåelig endring av øyelinsens elastisitet og kalles presbyopi. (Det greske ordet […]

Read More

Hornhinneskjevhet

Hornhinneskjevhet   Astigmatisme betyr ulik brytning, og skyldes som oftest at øyets hornhinne (klare forflate) ikke er helt kuleformet. Dersom dette ikke er tilfelle så er det store muligheter for at du enten har en hornhinneskjevhet, eller en skjevhet som ikke er fullstendig rettet opp av brillene eller linsene du har på deg i øyeblikket! […]

Read More

Langsynthet

Langsynthet   Langsynthet (også kalt overlangsynthet) karakteriserer seg ofte ved at man må anstrenge seg mer enn en normaltseende for å se bra. Dette gjør at man kan få hodepine og blir fort trett, spesielt ved lesing på nær. Denne synsfeilen kan man ha uten selv å være klar over det fordi langsynte ofte ser […]

Read More